پرسش از شما،پاسخ از مهندس حیدرعالی

پرسش از شما،پاسخ از مهندس حیدرعالی

به گزارش دارانیوز: نائب رئیس شورای اسلامی شهر مرند به سوالات و کاربران و مخاطبان پایگاه اطلاع رسانی دارانیوز پاسخ می دهد. مهندس عالی در پاسخ به درخواست سردبیر دارانیوز پذیرفت به سوالات کاربران و مخاطبان این پایگاه اطلاع رسانی پاسخ دهد نحوه این گفتگو و پرسش و پاسخ میان مخاطبان دارانیوز و نائب رئیس