موسسه رازی؛ ایستاده بر بلندای تاریخ دامپزشکی
نجات جان انسان ها و دام ها همچون نشانی پرفروغ برسینه موسسه رازی می درخشد

 موسسه رازی؛ ایستاده بر بلندای تاریخ دامپزشکی

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: موسسه رازی در طول ۱۰۰ سال فعالیت خود ضمن نجات جان بسیاری از مردم، حیات دام و طیور کشور را هم ایمن کرده است.