مومن واقعی منتظر استکبار نمی نشیند

مومن واقعی منتظر استکبار نمی نشیند

به گزارش دارانیوز:استاد حسین علیپور(مرند) در جلسه اخلاق ماهانه با اشاره به معنای حقیقی و قرآنی صبر گفت: صبری که قرآن میگوید با صبری که عوام معرفی کرده است و با صبری که فرهنگ غرب بر ما القا کرده است، متفاوت بوده و اساسا ما را از خوشبختی زندگی محروم کرده است. وی افزود: صبر