اعتبار احیای دریاچه ارومیه در اختیار استان آذربایجان غربی قرار گیرد

اعتبار احیای دریاچه ارومیه در اختیار استان آذربایجان غربی قرار گیرد

مهدی عیسی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه اظهار کرد: مسئولان برای احیای دریاچه ارومیه دست دست می‌کند و نگاه مردم آذربایجان غربی به مسئله احیای این دریاچه بسیار ناامیدانه است به طوری که مردم به احیای دریاچه ارومیه به دست دولت‌مردان که در حال حاضر این مسئولیت را به