غلامرضا قنبری در دو ماهه نخست سال جاری، تعداد متوفیان قاتل نامرئی، ۵۰ درصد کاهش داشته است

غلامرضا قنبری در دو ماهه نخست سال جاری، تعداد متوفیان قاتل نامرئی، ۵۰ درصد کاهش داشته است

مقایسه آمار دو ماهه ابتدای سال جاری با سال ۹۸ حاکی از کاهش۵۰ درصدی آمار متوفیان ناشی از حوادث گاز طبیعی می باشد.  داراخبر ، سخنگوی این شرکت با اعلام این خبر امیدوار کننده اذعان داشت: خوشبختانه کاهش چشمگیر آمار حوادث ناشی از گاز طبیعی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸،