نامادری سنگدل چطور جان ۲ خواهر بی گناه را گرفت؟
راز قتل دوقلوها فاش شد

نامادری سنگدل چطور جان ۲ خواهر بی گناه را گرفت؟

داراخبر؛۳۶ سال پیش در چنین روزهایی جنایتی در تبریز رخ داد ک همه مردم شهر را شوکه کرد.  نامادری سنگدل با همدستی خواهرش نقشه‌ قتل ۲ خواهر دو قلو را کشیدند اما طولی نکشید که اسرار جنایت فاش و آنها دستگیر شدند. اما این جنایت چطور رقم خورد؟