وعده ای از مسئولان مرندی ،که عملی نمی شود

وعده ای از مسئولان مرندی ،که عملی نمی شود

دارانیوز:فاضلاب و مشکلات ناشی از آن در کوی بنفشه مدت زیادی است که شهروندان ساکن در این کوی را درگیر کرده است. سرریز شدن فاضلاب این کوی به خیابانهای آن عاملی شده تا سلامت ساکنینش در معرض خطر جدی قرار گیرد. به گزارش خبرنگار دارانیوز درحالی که این معضل کنونی مشکل تازه ای نبوده و