هدفِ انحرافی از تخریب چهره های ولایی چیست؟

هدفِ انحرافی از تخریب چهره های ولایی چیست؟

گروه سیاسی، همزمان با فرارسیدن سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و آغاز دوران 25 سالۀ زعامت مقام معظم رهبری که بهانه ای شد برای ما و برخی از رسانه های متعهد تا با بررسی برخی مسائل پیرامون «ولایت مطلقۀ فقیه»، «اصول و مبانی ولایت مداری»، «نگاه ولایی به فردای کشور» و … به انتشار