برگزاری اولین همایش بزرگ خیرین سلامت درشهرستان مرند

برگزاری اولین همایش بزرگ خیرین سلامت درشهرستان مرند

به گزارش دارانیوز ، یکی از اعضای ستاد برگزاری همایش خیرین سلامت  به خبرنگار ما گفت : توسعه واقعی یک کشور باوجود انسان‌های سالم محقق می‌شود لذا ما هرچقدر در بخش‌های بهداشت، درمان و سلامت هزینه کنیم، اثربخشی آن را در پیشرفت جامعه مشاهده خواهیم نمود. وی با اظهار اینکه در پایان سال گذشته سیاست‌های