یک اتفاق عجیب پزشکی درقراجه فیض الله

یک اتفاق عجیب پزشکی درقراجه فیض الله

به گزارش دارانیوز:سهل انگاری یک پزشک معالج در شهرستان مرند موجب شد یک گاز استریل در پروستات و مثانه یک بیمار اهل روستای قراجه فیض الله جا بماند. مهدی احمدی فرزند مرحوم حاج قاسم، ۷۱ ساله ساکن روستای قراجه فیض الله شهرستان مرند از استان آذربایجان شرقی است. وی ۱۰ سال پیش برای انجام عمل