پایان ماجرای کمپین <خرید خودرو صفر ممنوع> از منظر یک نماینده مجلس

پایان ماجرای کمپین <خرید خودرو صفر ممنوع> از منظر یک نماینده مجلس

به گزارش داراخبر،چند هفته ای می شود که کمپین شکل گرفته در فضای مجازی با تاکید بر نخریدن خودروهای داخلی تا زمان کاهش قیمت و افزایش کیفیت خود را به صدر اخبار رسانده و طبق برخی آمارهای تایید نشده موجب شده است تا میزان فروش محصولات دو گروه ایران خودرو و سایپا کاهش یابد. در