ظریف ابهامات تفاهم لوزان را سرهم بندی کرد!

ظریف ابهامات تفاهم لوزان را سرهم بندی کرد!

دارانیوز:ظریف در شبی که مجری برنامه تلویزیونی، با او همکاری لازم را داشت، به اصلی ترین ابهامات موجود در آنچه دستاوردهای تفاهم لوزان خوانده می‌شود، پاسخ هایی مبهم‌تر داد.