تجلیل از خبرنگاران آذربایجان شرقی با حضور استاندار

تجلیل از خبرنگاران آذربایجان شرقی با حضور استاندار

به گزارش دارانیوز:علی محرمی نقش خبرنگاران در شفاف سازی فضای جامعه را مهم ارزیابی کرد و گفت: خبرنگاران زمینه ساز تعامل بیشتر مسوولان و مردم هستند. وی افزود: رعایت صداقت در تبیین اخبار مهمترین شاخص خبرنگاری بوده و زمینه پیشرفت و توسعه جامعه را فراهم می سازد. محرمی همچنین اخلاق مداری در عرصه مطبوعات را