اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی در مرند برگزار شد

اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی در مرند برگزار شد

به گزارش دارانیوز،دکتر واحدی با بیان اینکه این جلسه با هدف ارائه و هم اندیشی درخصوص راهکارهای عملیاتی شعار سال “دولت و ملت، همدلی و همزبانی” و تاکید دکتر سرلک رئیس دانشگاه پیام نور کشور برگزار شد، افزود: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی نگاه ویژه ای به جلسات هم اندیشی دارد که در این