کشف بادام هندی قاچاق در “ملکان “
فرمانده انتظامی ملکان؛

کشف بادام هندی قاچاق در “ملکان “

فرمانده انتظامي ملکان از توقيف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۹۲۰ کیلوگرم بادام هندی قاچاق به ارزش تقریبی ۵  میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد. 

پلمب ۲ واحد صنفی در “ملکان “
فرمانده انتظامی ملکان؛

پلمب ۲ واحد صنفی در “ملکان “

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان از پلمب ۲ واحد صنفی به علت عدم رعايت قوانين و مقررات متصدیان خبر داد.

کشف کودشیمیایی قاچاق در ملکان
فرمانده انتظامي شهرستان ملکان؛

کشف کودشیمیایی قاچاق در ملکان

فرمانده انتظامي شهرستان ملکان،از کشف ۲ تن و ۵۰۰ کيلوگرم کود شيميايي قاچاق و توقيف يک دستگاه خودرو خبر داد.