شمارش گردشگران با مصرف لیوان‌های یکبار مصرف در موزه شهر تبریز!

شمارش گردشگران با مصرف لیوان‌های یکبار مصرف در موزه شهر تبریز!

به گزارش دارانیوز، رسول جدیدالاسلام در نشست کمیته گردشگری در فرمانداری تبریز اظهار کرد: روزانه دو هزار لیوان یکبار مصرف برای استفاده مسافران در این موزه توزیع می‌شود که از همین نکته می‌توان به تعداد ورود گردشگر به این موزه پی برد. وی با بیان اینکه ما طرح تبریزگردی را ابتدا با چهار اتوبوس آغاز کردیم،