مشکلات تمام نشدنی مسکن مهرمرند

مشکلات تمام نشدنی مسکن مهرمرند

به گزارش دارانیوز:ساکنان طرح مسکن مهر شهرک میلادشهرستان مرندخواستار بهسازی، آسفالت و روشنایی معابر و فضای عمومی این مجتمع ها شدند.  یکی از ساکنان پروژه مسکن مهر شهرک میلادگفت: نزدیک یک سال است که مسکن مهر (زیبابرج+طلاب و…) بهره برداری و واحدهای مسکونی تحویل متقاضیان شده اما هنوز آسفالت و روشنایی معابر و محوطه های