آذربایجانی ها در پویش اهدای خون به نیت ۱۰هزار شهید مشارکت کنند
نذری متفاوت مزین شده با نام شهدا/

آذربایجانی ها در پویش اهدای خون به نیت ۱۰هزار شهید مشارکت کنند

مسئول بسیج اقشار گفت:آذربایحانی ها از پنجشنبه تا شنبه 22 مهرماه فرصت دارند با شرکت در پویش اهدای خون به نیت شهید 10هزار شهید آذربایجان شرقی که قطره قطره خون خود را برای سربلندی ایران فدا کرده اند، در نجات جان هم‌نوعان خود سهیم باشند