برداشت نمک زیر آفتاب داغ بی‌توجهی‌ها/ دریاچه ارومیه همچنان در عطش

برداشت نمک زیر آفتاب داغ بی‌توجهی‌ها/ دریاچه ارومیه همچنان در عطش

به گزارش داراخبر،این روزها مردم ما بیش‌تر از همیشه نگران دریاچه ارومیه‌ هستند، دریاچه بانمکی که برای تک‌تک ما خاطره‌های زیبایی خلق کرده، اما سالهاست که زخم‌خورده و امروز بیشتر از همیشه دست یاری به‌ سوی ما دراز کرده تا به نفس‌های خود عمق بخشد، دریاچه‌ای که روزی نگین آذربایجان بود و امروز تبدیل به