برخی می‌خواهند از توافق هسته‌ای برای انتخابات «دیو و دلبر» بسازند

برخی می‌خواهند از توافق هسته‌ای برای انتخابات «دیو و دلبر» بسازند

دارانیوز:دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: در موضوع هسته ای نباید در جامعه دوقطبی‌سازی کنیم؛ چراکه برخی علاقه مندند از این دیو و دلبرسازی کنند و برای انتخابات آینده از این موضوع بهره ببرند. ما نباید به بهانه مخالفت ها و موافقت ها در خصوص بحث هسته ای اجماع داخلی خود را بشکنیم.