ورودی سراب از سمت تبریز آسفالت می‌شود
آغاز عملیات ترمیم ورودی سراب/

ورودی سراب از سمت تبریز آسفالت می‌شود

به گزارش داراخبر، شهرداری سراب با انتشار تصویری از آغاز عملیات تراش آسفالت ورودی شهر سراب از سمت تبریز ( میدان بزقوش ) خبر داد. شایان ذکر است اهالی و ساکنین آن منطقه رسیدگی به وضعیت آسفالت را یکی از مهمترین مطالبات خود می‌دانستند که با حل این موضوع می بایست از شهردار سراب جهت