۲۷ مدیر زن در آذربایجان غربی فعالیت می کنند

۲۷ مدیر زن در آذربایجان غربی فعالیت می کنند

داراخبر،مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: ۲۷ مدیر زن در دستگاه های مختلف استان فعالیت می کنند که البته یک نفر از آنان مدیر ارشد و بیشترشان مدیر میانی هستند.