جلسه توجیهی تبیین تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ویژه مدیران و کارکنان سازمان
توسط امور حقوقی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز برگزار شد

جلسه توجیهی تبیین تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ویژه مدیران و کارکنان سازمان

در راستای آشنایی هرچه بیشتر کارکنان و مدیران واحدهای مختلف سازمان با قوانین و تخلفات اداری ،جلسه توجیهی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری توسط امور حقوقی سازمان برگزار گردید .

تنیسورهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوش درخشیدند
رقابت‌های تنیس روی میزکارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران؛

تنیسورهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوش درخشیدند

مقام سوم مسابقات تنیس روی میز کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که در منطقه زنجان برگزار شد به ولی اله فتوحیان از کارکنان منطقه آذربایجان شرقی رسید.