تجمع چندین باره کارگران تبریز کف

تجمع چندین باره کارگران تبریز کف

به گزارش دارانیوز: این کارگران که در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند مدعی هستند که ۲۲ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و متاسفانه فاخر به عنوان صاحب کارخانه به تعهدات قبلی خود عمل نکرده و عده ای نیز از او بنابه دلایلی حمایت می کنند. کارگران تبریز کف می‌گویند بعد از اردیبهشت ماه بیمه برای