تکمیل واکسیناسیون ۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال در آذربایجان‌شرقی
مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار آذربایجان شرقی خبرداد؛

تکمیل واکسیناسیون ۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال در آذربایجان‌شرقی

داراخبر،مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون واکسیناسیون ۳۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال استان تکمیل شده و این افراد هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.