فروش طلای سرخ آذربایجان شرقی در بازار مشهد

فروش طلای سرخ آذربایجان شرقی در بازار مشهد

دارانیوز:شهرستان مرند به لحاظ استعدادهای بالقوه از نظر کشاورزی، محل مناسبی برای کاشت محصول ارزشمند و استراتژیک زعفران به شمار می رود ولی به دلیل عدم برنامه ریزی و فقدان زیر ساخت ها، این محصول استان در بازار مشهد به نام زعفران خراسان به فروش می رسد.