پرچمی شهردارکشکسرای شد

پرچمی شهردارکشکسرای شد

دارانیوز:معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند : بشریت عامل توسعه یافتگی است و خرد ، فهم و دانش همراه با بینش می تواند در یک منطقه توسعه ایجاد کند و جامعه اسلامی با برکت دین ،انقلاب و رهنمود های مقام معظم رهبری در راه توسعه یافتگی گامهای مهمی برداشته است.