رشد ۱۰۰ درصدی قیمت هفت کالای اساسی +نمودار

رشد ۱۰۰ درصدی قیمت هفت کالای اساسی +نمودار

به گزارش داراخبر،روند رشد قیمت ها در شهریور ماه امسال، مسیری صعودی داشته است. شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت کالاها زمانی که طرح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از برخی کالاهای مهم در ایران عملی شد قیمت ها به یکباره رشدی چندبرابری پیدا کردند. تورمی که درخرداد ماه ثبت شد رکورد

تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات کد اعلام وصول پایگاه خبری