توضیح شهرداری منطقه ۲ درباره مسدودی فلکه قائم یاغچیان
جوابیه شهرداری منطقه ۲ تبریز

توضیح شهرداری منطقه ۲ درباره مسدودی فلکه قائم یاغچیان

در پی پخش ویدئوی مسدودی فلکه قائم از پایگاه خبری داراخبر /به دنبال مسدودی فلکه قائم یاغچیان که با استفاده از جدول دوربرگردان به انجام رسیده است، رضا محمدی سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲ در این باره توضیح داد: